laatste update van deze pagina

22 Januari 2023

Wil je in contact komen met Costa-info.com?

Heb jij vragen of opmerkingen over deze website? Misschien heb je wel een prachtige tip of een mooie foto? Al jouw vragen en reacties zijn welkom op ons emailadres redactie@costa-info.com. Je kan ook steeds een bericht achterlaten op onze voicemail of WhatsApp via +32 499 29 09 80.

Privacyverklaring


Algemeen


Privacy is voor iedereen belangrijk. Om jouw privacy te beschermen baseren wij ons op de AVB (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij passen deze wetgeving strikt toe. Costa-Info is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens


Christophe Verhagen, Boonhofstraat 25, 2480 Dessel, +32 499 29 09 80, christophe@costa-info.com, www.costa-info.comWelke persoonsgegevens verwerken wij?


In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. De website www.costa-info.com biedt je de mogelijkheid om met ons in contact te komen in verband met het plaatsen van een advertentie of indien je een vraag of opmerking hebt. Costa-info verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hiermee kunnen wij jou identificeren of contact met jou opnemen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: voor- en familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer.Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen vezameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via christophe@costa-info.com. Dan verwijderen wij deze informatie.Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerken wij persoons-gegevens?


Costa-info verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van betalingen

-Je kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.Hoelang bewaren we persoonsgegevens?


Costa-info bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat de persoonsgegevens betreffende het plaatsen van een advertentie verwijderd worden zodra de adverteerperiode afgelopen is en niet verder verlengd wordt. De persoonsgegevens die je ons bezorgt in verband met een opmerking of vraag worden verwijderd 1 maand na onze laatste communicatie. Delen van persoonsgegevens met derden.


Costa-info verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Het gebruik van Cookies.


Costa-info gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website wodt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en wij onze website kunnen optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrouwser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen.Jouw rechten als betrokkene.


Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt werden. Wij behouden ons wel het recht om te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is. Indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens kan je vragen om deze verwerking te stoppen. Via christophe@costa-info.com kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor jouw vraag. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan jouw verzoek. Om je identiteit te controleren vragen wij jou om een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?


Costa-info neemt de bescherming van jouw gegevens zeer ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijziginen van misbruik zijn, neem dan contact op met christophe@costa-info.com