publicité
formaat 492 x 276 op positie 0 x 14
publicité staat op positie 2 x 0
rond de advertentie zelf komt een blauwe stippellijn